Modlitwa wstawiennicza - zachęcanie innych

Czy kiedykolwiek odczuwałeś niewyjaśniony ciężar w sercu, aby modlić się za masy, za nienazwanych innych, za swoją społeczność lub cały świat? Biblia jest pełna przykładów mężczyzn i kobiet, którzy podnosili innych na modlitwie, a List do Efezjan 6:18 nakazuje nam: modlić się w Duchu przy każdej okazji wszelkimi modlitwami i prośbami. Mając to na uwadze, bądźcie czujni i zawsze módlcie się za cały lud Pański .

Co to jest modlitwa wstawiennicza i modlitwa wstawiennicza?

Podstawową zasadą wstawiennictwa jest po prostu powiedzenie Bogu, co On nam mówi, abyśmy Mu powiedzieli jako sposób na uwolnienie Jego mocy. Mówi nam, co mamy modlić się w Swoim Słowie. Możemy modlić się Biblią. To jest bardzo proste. Wstawiennictwo jest genialną strategią Boga polegającą na włączeniu świętych w rządzenie z Nim we władzy. Jego tajemnicą jest słabość, prostota, pokora i dostępność dla wszystkich.

Bóg wybrał wstawiennictwo jako główny środek, w którym wyzwala On swoją moc teraz i na zawsze. Jezus działał zgodnie z zasadą wstawiennictwa, kiedy stworzył ziemię, wypowiadając Słowo Ojcu (Rdz 1). On uwalnia teraz swoją moc i będzie rządził narodami na zawsze w partnerstwie ze swoim ludem za wstawiennictwem.

  • Wstawiennictwo powoduje, że internalizujemy Słowo Boże i zmieniamy nas.
  • Wstawiennictwo łączy nasze serce z ludźmi i miejscami, o które się modlimy.
  • Wstawiennictwo odnawia naszą nadzieję i wiarę.
  • Wstawiennictwo nadaje życie (Jan 6:63).
  • Wstawiennictwo wywiera długofalowy wpływ poza ten wiek (Obj. 5: 8, 8: 1-6).
  • Wstawiennictwo nas uniża.
  • Wstawiennictwo zmienia duchową atmosferę miast i narodów.
  • Wstawiennictwo powoduje, że wiele błogosławieństw powraca do wstawiennika (Łk 6:38).
(Fragment Objawienia wstawiennictwa Debbie Przybylski)

Przykładowa modlitwa wstawiennicza

Panie Jezu, przychodzę dziś do ciebie i dziękuję ci za przywilej modlitwy za innych. Tak często byłem odbiorcą modlitw innych ludzi, rozumiem, jak potężna może być modlitwa wstawiennicza. Najpierw proszę was, abyście oczyścili moje serce i pokazali mi, czy w moim życiu jest jakikolwiek niewyznany grzech, aby moje modlitwy za innych nie były utrudniane. Dziękuję wam, że poprzez wasze imię mogę śmiało stanąć przed wami i modlić się z ufnością, zgodnie z waszą wolą i wiedzieć, że mnie słyszycie.

Podnoszę tych w moim sąsiedztwie, w moim mieście i w moim kościele. Zacznij od tych, którzy idą za tobą i pomóż im na dobre wpłynąć na innych. Niech będą solą i światłem, kierując innych ku tobie. Pogłęb ich miłość do ciebie i ludzi wokół nich. Strzeż ich przed hipokryzją lub uleganiem pokusom, które mogłyby zaszkodzić sprawie Chrystusa. Wychowuj liderów, którzy będą ci wiernie służyć za wszelką cenę. Zwróćcie serca ojców ku swoim dzieciom, a rodziny ku sobie. Pomóż im w pokazaniu twoich wartości i uczyń je odważnymi w wierze. Umocnij moją rodzinę i najbliższych, Panie. Niech nasza miłość do was pomoże nam kochać i wybaczać innym oraz dokonywać zmian w naszym świecie.

Modlę się za nauczycieli, za uczniów i za wszystkich autorytetów i przywództwa, zarówno lokalnie, jak i na całym świecie. Daj im swój umysł i otocz ich pobożnymi doradcami, którzy będą postępować uczciwie i działać na rzecz sprawiedliwości, moralności i wolności. Pomóż im cię szanować, a nie zwalniać. Wyślij przebudzenie, Panie.

Modlę się za zgubionych, rannych, samotnych, chorych, pogrążonych w żałobie oraz za uwięzionych - zarówno za widocznymi, jak i niewidzialnymi ścianami. Wyślijcie pociechę, pokój i uspokajającą obecność tym, którzy nie mają nadziei. Chroń bezbronnych i trzymaj ich blisko swojego serca. Modlę się, aby robotnicy głosili dobrą nowinę o Jezusie ludziom na całym świecie. Jezu, moje serce również woła o prześladowanych wierzących. Uczyń ich odważnymi i daj im swoją potężną ochronę. Modlę się, abyś przyniósł szybką sprawiedliwość tym, którzy chcą zniszczyć niewinnych i tym, którzy noszą twoje imię. Zwiąż moc szatana i umocnij wierzących wszędzie.

Tyle potrzeb, Jezu, ale jesteś odpowiedni na każdą potrzebę. Twoje imię jest potężne, a twoja moc jest wielka. Więc modlę się w wasze imię - i wierzę.

Amen

Kogo dziś szukasz wstawiennictwa? Dołącz do naszej niesamowitej społeczności modlącej się w komentarzach poniżej i zobacz, jak Bóg porusza się w cudowny sposób!

Rebecca Barlow Jordan jest inspirującym pisarzem, mówcą i namiętnym naśladowcą Jezusa, który uwielbia zachęcać innych do serca. Napisała 11 książek i ponad 1700 innych artykułów, kart okolicznościowych i innych inspirujących dzieł. Jej codzienne nabożeństwo Daily in Your Presence jest dostępne do dostawy przez Crosswalk.com. Możesz dowiedzieć się więcej o Rebecca na www.rebeccabarlowjordan.com.


Ten artykuł jest częścią naszego większego zasobu Modlitwy, który ma inspirować i zachęcać do życia modlitewnego w obliczu niepewnych czasów. Odwiedź nasze najpopularniejsze modlitwy, jeśli zastanawiasz się, jak się modlić lub co się modlić. Pamiętajcie, Duch Święty wstawia się za nami, a Bóg zna wasze serca, nawet jeśli nie możecie znaleźć słów do modlitwy.

Modlitwa o uzdrowienie

Modlitwa o siłę

Modlitwa o ochronę

Poranne modlitwy

Dobranoc

Modlitwa Jabeza

Krótkie modlitwy

Modlitwa Pańska

Modlitwa św. Franciszka

Modlitwa o spokój

Modlitwa urodzinowa

modlitwa grzesznika

Modlitwa o przebaczenie

Modlitwa o przewodnictwo

Modlitwa wstawiennicza

Irlandzkie modlitwy i błogosławieństwa

Modlitwy adwentowe

Modlitwy bożonarodzeniowe

Modlitwa na Święto Dziękczynienia

Modlitwy Wielkiego Tygodnia na każdy dzień

Modlitwy wielkanocne

Modlitwa na Dzień Matki

Modlitwy za męża

Modlitwy za Mojego Syna

Modlitwy za moją córkę

Cytaty modlitewne

Teraz dostępna jest nasza nowa codzienna modlitwa oddania! Łatwy sposób na rozpoczęcie dnia od modlitwy, przeczytanie dzisiejszej modlitwy i zapisanie się na e-mail.

Ciekawe Artykuły