Heartlight Daily Verse 8/29

29 sierpnia

Galacjan 3:28 Nie ma Żyda ani Greka, niewolnika ani wolnego, mężczyzny ani kobiety, bo wszyscy jesteście jednym w Chrystusie Jezusie. Myśli na temat dzisiejszego wersu Czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli zburzyć wszystkie dzielące nas mury - rasowe, społeczne i płciowe. Apostoł Paweł spędził całe swoje życie, próbując to zrobić, zburzyć mury dzielące ludzi, przynosząc ich do Jezusa i krzyża. U stóp krzyża nie ma pozycji wyższości ani niższości, tylko ci, którzy odkrywają Bożą moc przejawiającą się w ofierze i Bożą miłość okazywaną w obliczu ludzkiego okrucieństwa. Podczas gdy siły kultury i samolubstwo człowieka zawsze znajdują sposoby, aby nas podzielić, musimy pamiętać, że w Jezusie i tylko w Jezusie możemy być jednym.

Modlitwa: Wybacz mi, Boże, kiedy pozwolę, by uprzedzenia i podejrzenia powstrzymały mnie od pełnego umiłowania tych, których uważałeś za swoje dzieci. Modlę się, aby moje życie było przykładem odkupienia i jedności, gdy staram się kochać wasze dzieci, tak jak wy. Przez tego, którego umierająca modlitwa była za jedność, modlę się. Amen.

Więcej informacji znajdziesz na heartlight.org

Ciekawe Artykuły